Sınavla Korno Grup Şefi Alınacaktır!

 

Sınav tarihi:

17 Haziran 2019

Son başvuru tarihi:

10 Haziran 2019, 17.00’ye kadar

Başvuru adresi:

yesim.dilici@bilkent.edu.tr

Başvuruda istenilen belgeler:

Detaylı özgeçmiş
Lisans diploması örneği

Sınavlar piyano eşliğinde yapılacaktır.
Başvuru sırasında belirtildiği takdirde eşlikçi temin edilebilir.

Sınav Repertuvarı:

1. Aşama
W.A. Mozart | Korno Konçertosu No.4, I. Bölüm (Kadanssız)

2. Aşama
R. Strauss | Korno Konçertosu No.1, I. Bölüm

Orkestra eserlerinin seçilmiş bölümlerini indirmek için tıklayınız.