Sınavla Orkestra Elemanı Alınacaktır!

Sınav tarihleri:

Viyola                                   27 Mayıs 2019
Grup Şefi Yardımcısı & Tutti

İkinci Keman                       28 Mayıs 2019
Grup Şefi Yardımcısı & Tutti

Son başvuru tarihi
10 Mayıs 2019, 17.00’ye kadar

Başvuru adresi:
yesim.dilici@bilkent.edu.tr

Başvuruda istenilen belgeler:
Detaylı özgeçmiş
Lisans diploması örneği

Sınavlar piyano eşliğinde yapılacaktır.
Başvuru sırasında belirtildiği takdirde eşlikçi temin edilebilir.

Sınav Repertuvarı:

Viyola
1. Aşama
C.P. Stamitz | Viyola Konçertosu, I. Bölüm (Kadanslı)
2. Aşama
F.A. Hoffmeister | Viyola Konçertosu, I. Bölüm (Kadanslı)
F. Schubert | Arpeggione Sonata, I. Bölüm
Orkestra eserlerinin seçilmiş bölümlerini indirmek için tıklayınız.

İkinci Keman
1. Aşama
Aşağıdaki konçertolardan herhangi birinin birinci bölümü (kadanslı)
W.A. Mozart | Keman Konçertosu No.3, KV.216
W.A. Mozart | Keman Konçertosu No.4, KV.218
W.A. Mozart | Keman Konçertosu No.5, KV.219
2. Aşama
Aşağıdaki konçertolardan herhangi birinin birinci bölümü (kadanslı)
J. Brahms | Keman Konçertosu, Do majör, Op.77
F. Mendelssohn | Keman Konçertosu, Mi minör, Op.64
J. Sibelius | Keman Konçertosu, Re minör, Op.47
P.I. Tchaikovsky | Keman Konçertosu, Re majör, Op.35
Orkestra eserlerinin seçilmiş bölümlerini indirmek için tıklayınız.